Основні закони

  • Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ;
  • Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28.11.2002 р. № 249-IV;
  • Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV;
  • Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» від 20.09.2001 р. № 2740-III;
  • Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 р. № 4452-VI;
  • Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб, затверджене рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12.02.2002 р. № 2;
  • Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492;
  • Правила надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджені Постановою Правління Національного банку України від 10.05.2007 р. № 168.