Статті

Отримання кредиту фізичною особою

Перелік документів для отримання кредиту в ПАТ «УНІКОМБАНК» фізичною особою

Обов’язково позичальником надаються наступні документи:

 • документи, що посвідчують особу (паспорт або документ, що його замінює);
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру;
 • свідоцтво про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (для фізичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності);
 • анкету Позичальника (зразок надається банком);
 • заяву про надання кредиту (зразок надається банком);
 • довідку з місця роботи про посаду, що займає Позичальник, та про розмір його заробітної плати або середньомісячного доходу за останні 6 місяців; фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності надають податкову декларацію або інші документи, що визначають їх фінансовий стан;
 • правовстановлюючі документи з можливого забезпечення кредиту та повноваження на його оформлення.

У разі надання споживчого кредиту, в забезпечення якого приймаються грошові кошти:

 • не є обов’язковим надання довідки з місця роботи про посаду, що займає Позичальник, та про розмір його заробітної плати або середньомісячного доходу.
 • Банк може використовувати замість анкети Позичальника анкету ідентифікації клієнта (фінансового моніторингу) для визначення даних про Позичальника.

При розгляді питання про надання кредиту Банк може додатково вимагати у Позичальника наступну інформацію:

 • копію трудової книжки;
 • всі необхідні документи з забезпечення (в залежності від виду забезпечення): у разі гарантії (поруки) - установчі та фінансові документи по гаранту (поручителю) в т.ч.:
 • інші документи, що визначають фінансовий та соціальний стан Позичальника.

Для гаранта (поручителя) - юридичної особи необхідні наступні документи:

 • баланси, форма №2 за періоди, які необхідні для проведення аналізу діяльності гаранта (поручителя);
 • розшифровка окремих статей балансу;
 • додатки до балансу та форми № 2 та інше;
 • виписка про рух коштів за поточними рахунками Позичальника в національній та іноземній валюті;
 • прогноз грошових потоків (бюджет фірми) на період кредитування, що передбачається, у т.ч. альтернативні фінансові джерела погашення кредиту;
 • у разі необхідності:
  • копії актів перевірок податкової адміністрації;
  • копії аудиторських висновків.

Для гаранта (поручителя) - фізичної особи надаються вищезазначені документи.