Статті

Відкриття рахунку для юридичної особи

Для відкриття поточного рахунку юридичної особи потрібно подати такі документи:

 1. заяву про відкриття. Заяву підписують керівник і головний бухгалтер юридичної особи. Якщо в штатному розписі немає посади головного бухгалтера або іншої особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник;
 2. документ, який підтверджує державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчений нотаріально або органом, який здійснив державну реєстрацію;
 3. копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту), якщо він відсутній, то копію /засновницького договору/ установчого акта/ положення), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;
 4. копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально;
 5. копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально;
 6. картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку. До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів;
 7. копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально;
 8. протокол про призначення директора, затверджений печаткою;
 9. копія паспорта директора (1, 2 та сторінка про реєстрацію та прописка);
 10. копія ідентифікаційного коду директора;
 11. копія паспорта засновників (1, 2 та сторінка про реєстрацію та прописка) та копія ідентифікаційного коду.

Інформацію про те, що юридична особа не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов’язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку “Додаткова інформація”.