Статті

Відкриття рахунку для фізичної особи - підприємця

Для відкриття поточного рахунку у національній валюті фізичній особі- підприємцю подаються наступні документи:

  1. заява на відкриття поточного рахунку встановленого зразка, що підписана фізичною особою - підприємцем (бланк заяви одержується у уповноваженої особи Банку). Підпис особи на заяві про відкриття рахунку повинен бути розшифрований з обов’язковим зазначенням прізвища й ініціалів та ідентифікований з підписом у картці із зразками підписів; Якщо фізична особа – підприємець не використовує найману працю, фізична особа - підприємець обов'язково має зазначити про те, що вона не використовує найману працю, у заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".
  2. копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи - підприємця на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
  3. копію документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи - підприємця у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;
  4. два примірника картки із зразками підписів встановленого зразка засвідчених нотаріально або уповноваженою особою Банку. Якщо власник рахунку довіряє здійснювати розрахунки з свого поточного рахунку іншій особі, то картки із зразками підпису довіренних осіб засвідчуються нотаріально.