Статті

Відкриття рахунку для фізичної особи

Якщо фізична особа не має в цьому банку рахунків, то відкриття поточного рахунку здійснюється в такому порядку:

  1. фізична особа пред'являє уповноваженому працівнику банку паспорт або документ, що його замінює. Фізичні особи - резиденти додатково мають пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків;
  2. уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу, яка відкриває рахунок, та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів у установленому порядку;
  3. фізична особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунку встановленого зразка ( додаток 3) та картку із зразками підписів встановленого зразка. Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку.