09.08.2019

ОГОЛОШЕННЯ!

Завершується задоволення вимог кредиторів другої черги ПАТ «УНІКОМБАНК». Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2026 від 08.08.2019р. погоджено часткове задоволення вимог кредиторів другої черги ПАТ «УНІКОМБАНК». Виплати здійснюються в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів, що відкриті в банках.
Довідкова інформація за номером: ПАТ «УНІКОМБАНК»: (044) 585-44-30

10.07.2019

До уваги кредиторів другої черги ПАТ «УНІКОМБАНК»!

У зв’язку з запланованованим завершенням процедури ліквідації ПАТ «УНІКОМБАНК», звертаємо увагу кредиторів другої черги на необхідність надати до ПАТ «УНІКОМБАНК» інформацію про відкриті рахунки у банківських установах з метою безготівкового перерахування коштів, призначених для задоволення кредиторських вимог. Листи з актуальними реквізитами банківських рахунків необхідно подати (надіслати) у письмовому вигляді за підписом кредитора – фізичної особи на адресу: бульвар Тараса Шевченка, буд. 35, м. Київ, 01032.
Довідкова інформація за номером: ПАТ «УНІКОМБАНК»: (044) 585-44-30

05.07.2019

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
1.2

Акції прості іменні, емітент ПрАТ «ФБ «ІННЕКС»,
серія, № цінного паперу: UA4000089726 (в кількості – 1 шт.)
Публічний паспорт активу

26.07.2019 – 14,80 0,15

http://torgi.fg.gov.ua/203835

Умови продажу лоту № 1.2

18.03.2019

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F76GL42878

Права вимоги за кредитними договорами що укладені з фізичними особами – 7 договорів;
Права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами що укладені з юридичними особами – 20 договорів;
Публічний паспорт активу

Основні засоби - 1535 одиниць;;
Публічний паспорт активу

Дебіторська заборгованість за 160 позицією:
- нарахованими доходами;
- розрахунково-касовим обслуговуванням;
- господарською діяльністю;
- нестачами працівників;
- операціями з відступлення права вимоги за кредитними операціями.
Публічний паспорт активу

27.03.2019 - 123 680,47 1 238,29

http://torgi.fg.gov.ua/196254

Умови продажу лоту № F76GL42878

26.02.2019

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 25.02.2019 лота - 7 (5-й тур) не відбувся через відсутність учасників торгів.

15.02.2019

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 15.02.2019 лота - 7 (4-й тур) не відбувся через відсутність учасників торгів.

08.02.2019

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 07.02.2019 лота - 7 (3-й тур) не відбувся через відсутність учасників торгів.

31.01.2019

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F76GL40592

Права вимоги за кредитними договорами що укладені з фізичними особами – 7 договорів;
Права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами що укладені з юридичними особами – 20 договорів;
Публічний паспорт активу

Основні засоби;
Публічний паспорт активу

Дебіторська заборгованість за 160 позицією:
- нарахованими доходами;
- розрахунково-касовим обслуговуванням;
- господарською діяльністю;
- нестачами працівників;
- операціями з відступлення права вимоги за кредитними операціями.
Публічний паспорт активу

21.02.2019 - 12 367 984,43 123 680,47

http://torgi.fg.gov.ua/194175

Умови продажу лоту № F76GL40592

31.01.2019

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 11.01.2019 лота - F76GL37726 (2-й тур) не відбувся через відсутність учасників торгів.

31.01.2019

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 30.01.2019 лота - 7 (2-й тур) не відбувся через відсутність учасників торгів.

22.01.2019

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 21.01.2019 лота - 7 (1-й тур) не відбувся через відсутність учасників торгів.

11.01.2019

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 10.01.2019 лота - F76GL37716 (2-й тур) не відбувся через відсутність учасників торгів.

27.12.2018

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
7

Акції прості іменні,
емітент ПрАТ «ФБ «ІННЕКС»,
серія, № цінного паперу: UA4000089726
(в кількості – 1 шт.)

На перших відкритих торгах (аукціоні)
21.01.2019 – 1 850,00
370,00

http://torgi.fg.gov.ua/192558

На других відкритих торгах (аукціоні)
30.01.2019 – 370,00
74,00
На третіх відкритих торгах (аукціоні)
07.02.2019 – 74,00
14,80
На четвертих відкритих торгах (аукціоні)
15.02.2019 – 14,80
0,15
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні)
25.02.2019 – 14,80
0,15

Умови продажу лоту № 7

18.12.2018

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F76GL37726

Права вимоги за кредитними договорами що укладені з фізичними особами – 7 договорів;
Права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами що укладені з юридичними особами – 20 договорів;
Публічний паспорт активу

Основні засоби;
Публічний паспорт активу

Дебіторська заборгованість за 161 позицією:
- нарахованими доходами;
- розрахунково-касовим обслуговуванням;
- господарською діяльністю;
- нестачами працівників;
- операціями з відступлення права вимоги за кредитними операціями.
Публічний паспорт активу

11.01.2019 - 12 367 984,43 123 679,81

http://torgi.fg.gov.ua/191308

Умови продажу лоту № F76GL37726

18.12.2018

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 18.12.2018 лота - F76GL37726 (1-й тур) не відбувся через відсутність учасників торгів.

17.12.2018

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F76GL37716

Майнові права, що випливають з цінних паперів, а саме:
Акцій Іменних простих бездокументарних (емітент - ПАТ "ГАЗОВІ МЕРЕЖІ"; серія, № цінного паперу - UA4000019905).

Публічний паспорт активу

10.01.2019 –
118 738,26
23 747,65

http://torgi.fg.gov.ua/188009

Умови продажу лоту № F76GL37716

17.12.2018

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 17.12.2018 лота - F76GL37716 (1-й тур) не відбувся через відсутність учасників торгів.

27.11.2018

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F76GL37726

Права вимоги за кредитними договорами що укладені з фізичними особами – 7 договорів;
Права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами що укладені з юридичними особами – 20 договорів;
Публічний паспорт активу

Основні засоби;
Публічний паспорт активу

Дебіторська заборгованість за 161 позицією:
- нарахованими доходами;
- розрахунково-касовим обслуговуванням;
- господарською діяльністю;
- нестачами працівників;
- операціями з відступлення права вимоги за кредитними операціями.
Публічний паспорт активу

18.12.2018 -
61 839 922,18
12 367 984,43

http://torgi.fg.gov.ua/191308

11.01.2019 - 12 367 984,43 123 679,81

Умови продажу лоту № F76GL37726

26.11.2018

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F76GL37716

Майнові права, що випливають з цінних паперів, а саме:
Акцій Іменних простих бездокументарних (емітент - ПАТ "ГАЗОВІ МЕРЕЖІ"; серія, № цінного паперу - UA4000019905).

Публічний паспорт активу

17.12.2018 -
593 691,30
118 738,26

http://torgi.fg.gov.ua/188009

10.01.2019 –
118 738,26
23 747,65
31.01.2019 –
23 747,65
237,48

Умови продажу лоту № F76GL37716

31.10.2018

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 31.10.2018 лота - F76GL34492 не відбувся через відсутність учасників торгів.

30.10.2018

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 30.10.2018 лота F76GL34482 - не відбувся через відсутність учасників торгів.

23.10.2018 р.

ОГОЛОШЕННЯ
ПРО ЗМІНУ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ ФОНДУ НА ЛІКВІДАЦІЮ
В ПАТ «УНІКОМБАНК»

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 08.10.2018 №2741 уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «УНІКОМБАНК» з 23.10.2018 призначено провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Волкова Олександра Юрійовича.

09.10.2018

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F76GL34492

Права вимоги за кредитними договорами що укладені з фізичними особами – 7 договорів;
Права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами що укладені з юридичними особами – 20 договорів;
Публічний паспорт активу

Основні засоби;
Публічний паспорт активу

Майнові права, що випливають з цінних паперів;
Публічний паспорт активу
Публічний паспорт активу

Дебіторська заборгованість за 161 позицією:
- нарахованими доходами;
- розрахунково-касовим обслуговуванням;
- господарською діяльністю;
- нестачами працівників;
- операціями з відступлення права вимоги за кредитними операціями.
Публічний паспорт активу

31.10.2018 -
309 299 662,69
61 859 932,54

http://torgi.fg.gov.ua/188032

Умови продажу лоту № F76GL34492

08.10.2018

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F76GL34482

Майнові права, що випливають з цінних паперів, а саме:
Акцій Іменних простих бездокументарних (емітент - ПАТ "ГАЗОВІ МЕРЕЖІ"; серія, № цінного паперу - UA4000019905).

Публічний паспорт активу

30.10.2018 –
2 968 456,50
593 691,30

http://torgi.fg.gov.ua/188009

Умови продажу лоту № F76GL34482

28.08.2018

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 27.08.2018 лота № F76GL31446 - не відбувся через відсутність учасників торгів.

21.08.2018

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (голландського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
27

Цінні папери (акції) емітента ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» (всього 677 шт.), а саме:
(UA4000089726, заг.кількість – 675 шт., що належать ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»);

Публічний паспорт активу

(UA4000089726, заг.кількість – 1 шт., що належать ПАТ «УНІКОМБАНК»);

Публічний паспорт активу

(UA4000089726, заг.кількість – 1 шт., що належать ПАТ «КБ «УФС»);

Публічний паспорт активу

31.08.2018 -
1 252 450,00
250 490,00

http://torgi.fg.gov.ua/185977

Умови продажу лоту № 27

06.08.2018

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів з продажу основних засобів (меблі, комп'ютерна техніка, банківське обладнання, інше: в тому числі господарчі товари, бланки та нестачі в зоні ООС), що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F76GL31446

Основні засоби, а саме:
- ПК-моноблок LENOVO EDGE E73zAiO20" Інв.№ 4002;
- ПК-моноблок LENOVO EDGE E73zAiO20" Інв.№ 4005;
- Сервер Parser SuperServer E3/E3 Інв.№ 4015;
- Моноблок Lenovo ThinkCentre Інв.№ 4027;
- Моноблок Lenovo ThinkCentre Інв.№ 4028;
- Моноблок Lenovo ThinkCentre Інв.№ 4029;
- Комутатор ZyXEL 8*Gigabit Ethernet (GS-108B) Інв.№ 130110;
- Калькулятор (3 од.) Інв.№ 43-45;
- Калькулятор Citizen SDC-888 XRD Інв.№ 88;
- Сервер Parser SuperServer E5/2xE5 Інв.№ 4013;
- Багатофункціональний пристрій А4 ч\б HPLJ M225 dn Інв.№ 4036;
- Нестачі в зоні АТО (б/р 9617) (меблі, комп'ютерна техніка, банківське обладнання, інше) (350 од.);
- Бланки чекових книжок (163 од.);
- Бланки ф. 377 (100 од.);
- Бланки векселів (909 од.);
- Господарчі товари та бланки м. Донецьк.

Публічний паспорт активу

27.08.2018 –
2 472 688,71
494 537,76

http://torgi.fg.gov.ua/185092

Умови продажу лоту № F76GL31446

12.07.2018

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 12.07.2018 лота № F119GL27777 - не відбувся через відсутність учасників торгів.

20.06.2018

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковується на балансі Банк "Демарк" та ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F119GL27778

Пул, що складається з кредиту юридичної особи (право вимоги за комісією згідно договору банківської гарантії, договір № ДБГ-003/02/2015 від 30.01.2015 р.).
Забезпечення: Цінні папери. Прості іменні інвестиційні сертифікати в кількості 15194 шт.
Код цінних паперів ISIN UA4000174130, що належить ПАТ "УНІКОМБАНК"

Публічний паспорт активу

та дебіторської заборгованості з балансовою вартістю менше 100 000 грн., кількістю 17 позицій, що належить Банк "Демарк"

Публічний паспорт активу

18.07.2018 -
51 263,00
10 252,60

http://torgi.fg.gov.ua/180955

Умови продажу лоту № F119GL27778

20.06.2018

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F119GL27777

1. Право вимоги за кредитним договором, укладеним з фізичною особою: Кредитний договір № ФЛ-17/2013 від 25.07.2013 р.
Забезпечення. Депозит у ПАТ «УНІКОМБАНК»

2. Право вимоги за кредитним договором, укладеним з фізичною особою: Кредитний договір № ФЛ-22/2013 від 08.10.2013 р.
Забезпечення. Депозит у ПАТ «УНІКОМБАНК»

3. Право вимоги за кредитним договором, укладеним з фізичною особою: Кредитний договір № ФЛ-42/2008 від 20.11.2008 р.
Без забезпечення.

4. Право вимоги за кредитним договором, укладеним з фізичною особою: Кредитний договір № ФЛ-005/2010 від 11.06.2010 р.
Без забезпечення.

Публічний паспорт активу

12.07.2018 -
2 070 197,84
414 039,57

http://torgi.fg.gov.ua/180954

Умови продажу лоту № F119GL27777

19.06.2018

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 18.06.2018 лотів №F76GL25398, F76GL25399, F76GL25400, F76GL25393, F76GL25392, F76GL25394, F76GL25395, F76GL25396, F76GL25397, F76GL25401 - не відбувся через відсутність учасників торгів.

18.06.2018

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 15.06.2018 лота № F76GL25330 - не відбувся через відсутність учасників торгів.

22.05.2018

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F76GL25398

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з фізичною особою: Кредитний договір № ФЛ-18/2008 від 10.07.2008 р.
Забезпечення. Нерухоме майно. м. Макіївка Донецької області, провул. Хрустальний (Кришталевий), буд.2 та 2-а, будинок загальною площею 43,5 кв.м. і будинок загальною площею 314,7 кв.м.; земельна ділянка 0,1 га
Публічний паспорт активу

18.06.2018 -
3 965 260,25
793 052,05

http://torgi.fg.gov.ua/179243

F76GL25399

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з фізичною особою: Кредитний договір № ФЛ-25/2007 від 13.09.2007 р.
Забезпечення. Житлова нерухомість, квартира та підвал в м.Генічеськ Херсонської області, вул. Паризької Комуни, б. 69, кв. 28., Квартира складається з трьох кімнат, житловою площею – 35,4 кв. м, загальною площею – 59 кв.м., підвал площею 7,70 кв.м. Загальна площа предмету іпотеки становить 66,7 кв.м.
Публічний паспорт активу

18.06.2018 -
1 632 511,88
326 502,38

http://torgi.fg.gov.ua/179245

F76GL25400

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з фізичною особою: Кредитний договір № ФЛ-01/2012 від 29.02.2012 р.
Забезпечення. Майнові права на виробничі запаси, сировина (порідний відвал шахти "Енгельська") за адресою: Луганська обл., Краснодонський р-н,Енгельсівська селищна рада.
Публічний паспорт активу

18.06.2018 -
17 140 211,68
3 428 042,34

http://torgi.fg.gov.ua/179246

Умови продажу лотів

22.05.2018

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F76GL25393

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір КЛ-24/2007 від 31.08.2007.
Без забезпечення.
Публічний паспорт активу

18.06.2018 -
868 038,93
173 607,79

http://torgi.fg.gov.ua/179219

F76GL25392

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір КЛ-08/2007 від 26.03.2007.
Без забезпечення.
Публічний паспорт активу

18.06.2018 -
661 994,60
132 398,92

http://torgi.fg.gov.ua/179222

F76GL25394

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір КО-09/2007 від 05.04.2007.
Без забезпечення.
Публічний паспорт активу

18.06.2018 -
369 825,48
73 965,10

http://torgi.fg.gov.ua/179223

F76GL25395

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір КЛ-16/2007 від 27.06.2008.
Без забезпечення.
Публічний паспорт активу

18.06.2018 -
804 904,12
160 980,82

http://torgi.fg.gov.ua/179224

F76GL25396

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір КС-04/2012 від 27.04.2012.
Без забезпечення.
Публічний паспорт активу

18.06.2018 -
80 402 280,84
16 080 456,17

http://torgi.fg.gov.ua/179225

F76GL25397

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір КЛ-0014/2007 від 12.11.2007.
Забезпечення. Нерухоме майно. Донецька обл. м. Донецьк, проспект Ленінський, буд.140, номер РПВН:12152072. Приміщення площею 643,1 кв.м. під адміністративні та виставочні приміщення у підвалі, на 1-му та 2-му поверхах прибудованої будівлі літ А-2 житлового будинку літ А-10
Публічний паспорт активу

18.06.2018 -
3 652 191,78
730 438,36

http://torgi.fg.gov.ua/179227

F76GL25401

Заборгованість ВАТ КБ «Національний стандарт».
Без забезпечення.
Публічний паспорт активу

18.06.2018 -
290 011,00
58 002,20

http://torgi.fg.gov.ua/179228

Умови продажу лотів

22.05.2018

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F76GL25330

1. Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № К-11/2013 від 23.05.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

2. Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № К-13/2013 від 03.06.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

3. Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № К-21/2013 від 11.09.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

4. Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-19/2014 від 15.08.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

5. Право вимоги за договором банківської гарантії, укладеним з юридичною особою: Договір № БГ-10/2013 від 23.05.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

6. Право вимоги за договором банківської гарантії, укладеним з юридичною особою: Договір № БГ-12/2013 від 03.06.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

15.06.2018
– 425 356 032,29
85 071 206,45

http://torgi.fg.gov.ua/179190

Умови продажу лотy № F76GL25330

13.04.2018

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 13.04.2018 лота № F76GL17585 - не відбувся через відсутність учасників торгів.

04.04.2018

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 04.04.2018 лотів № F76GL15513, F76GL15514 - не відбувся через відсутність учасників торгів.

29.03.2018

ОГОЛОШЕННЯ

Продовжується задоволення вимог кредиторів другої черги ПАТ «УНІКОМБАНК». Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №910 від 29.03.2018р. погоджено часткове задоволення вимог кредиторів другої черги ПАТ «УНІКОМБАНК». Виплати здійснюються в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів, що відкриті в банках, до повного погашення заборгованості.
Довідкова інформація за номером: ПАТ «УНІКОМБАНК»: (044) 585-44-30

20.03.2018

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F76GL17585

Дебіторська заборгованість юридичних та фізичних осіб у кількості 157 позицій
Публічний паспорт активу

13.04.2018 -
532 929 623,05
106 585 924,61

http://torgi.fg.gov.ua/143798

Умови продажу лотy № F76GL17585

12.03.2018

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту, грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F76GL15513

1. Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-01/2015/КД від 16.04.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу
2. Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-3/2014 від 10.01.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу
3. Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-8/2014 від 07.02.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу
4. Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-02/2015/КД від 19.05.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

04.04.2018 -
230 011 912,36
46 002 382,48

164676

F76GL15514

1. Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-40/2013 від 27.12.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу
2. Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-11/2014 від 21.03.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу
3.Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-10/2014 від 19.03.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

04.04.2018 -
186 713 565,34
37 342 713,07

136699

Умови продажу лотів № F76GL15513, F76GL15514

07.02.2018

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 07.02.2018 лота № F76GL9568 - не відбувся через відсутність учасників торгів.

25.01.2018

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 25.01.2018 лота № F76GL7636 - не відбувся через відсутність учасників торгів.

22.01.2018

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 22.01.2018 лотів № F76G5141,F76G5142 - не відбулися через відсутність учасників торгів.

12.01.2018

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту, грн. (без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F76GL9568

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-004/02/2015 від 04.02.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-002/02/2014 від 22.12.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

07.02.2018 – 56 161 114,98 11 232 222,99

http://torgi.fg.gov.ua/129850

Умови продажу лоту № F76GL9568

05.01.2018

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
F76G5143 Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-21/2014 від 10.09.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.01.2018 573 793,64

http://torgi.fg.gov.ua:80/136763

Умови продажу лоту № F76G5143

05.01.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
F76G5142 Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-40/2013 від 27.12.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-11/2014 від 21.03.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-10/2014 від 19.03.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.01.2018 33 626 803,60

http://torgi.fg.gov.ua:80/136699

Умови продажу лоту № F76G5142

05.01.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
F76G5141 1. Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-01/2015/КД від 16.04.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

2. Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-3/2014 від 10.01.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

3. Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-8/2014 від 07.02.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

4. Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-02/2015/КД від 19.05.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.01.2018 41 215 042,84

http://torgi.fg.gov.ua:80/164676

Умови продажу лоту № F76G5141

05.01.2018

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 05.01.2018 лотів № F76G5141,F76G5142,F76G5143 - не відбулися через відсутність учасників торгів.

22.12.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування активу/ стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн. (без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту, грн. (без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F76GL7636

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою:
Кредитний договір № КЛ-01/2015 від 17.04.2015 р.
Забезпечення:Цінні папери.
Порука фізичних осіб.
Публічний паспорт активу

25.01.2018 – 805 658,07 161 131,61

http://torgi.fg.gov.ua:80/130284

Умови продажу лоту № F76GL7636

20.12.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
F76G5143 Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-21/2014 від 10.09.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На третіх відкритих торгах (аукціоні) 05.01.2018 655 764,16

http://torgi.fg.gov.ua:80/136763

На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.01.2018 573 793,64

Умови продажу лоту № F76G5143

20.12.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
F76G5142 Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-40/2013 від 27.12.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-11/2014 від 21.03.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-10/2014 від 19.03.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На третіх відкритих торгах (аукціоні) 05.01.2018 38 430 632,69

http://torgi.fg.gov.ua:80/136699

На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.01.2018 33 626 803,60

Умови продажу лоту № F76G5142

20.12.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
F76G5141 1. Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-01/2015/КД від 16.04.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

2. Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-3/2014 від 10.01.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

3. Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-8/2014 від 07.02.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

4. Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-02/2015/КД від 19.05.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На третіх відкритих торгах (аукціоні) 05.01.2018 47 102 906,10

http://torgi.fg.gov.ua:80/164676

На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.01.2018 41 215 042,84

Умови продажу лоту № F76G5141

20.12.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 20.12.2017 лотів № F76G5141,F76G5142,F76G5143 - не відбулися через відсутність учасників торгів.

19.12.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 19.12.2017 лотів № Q81221b16363,Q81121b16362 - не відбулися через відсутність учасників торгів.

06.12.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
F76G5143 Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-21/2014 від 10.09.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На других відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 737 734,68

http://torgi.fg.gov.ua:80/136763

На третіх відкритих торгах (аукціоні) 05.01.2018 655 764,16
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.01.2018 573 793,64

Умови продажу лоту № F76G5143

06.12.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
F76G5142 Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-40/2013 від 27.12.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-11/2014 від 21.03.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-10/2014 від 19.03.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На других відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 43 234 461,77

http://torgi.fg.gov.ua:80/136699

На третіх відкритих торгах (аукціоні) 05.01.2018 38 430 632,69
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.01.2018 33 626 803,60

Умови продажу лоту № F76G5142

06.12.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
F76G5141 1. Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-01/2015/КД від 16.04.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

2. Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-3/2014 від 10.01.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

3. Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-8/2014 від 07.02.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

4. Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-02/2015/КД від 19.05.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На других відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 52 990 769,37

http://torgi.fg.gov.ua:80/164676

На третіх відкритих торгах (аукціоні) 05.01.2018 47 102 906,10
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.01.2018 41 215 042,84

Умови продажу лоту № F76G5141

06.12.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 06.12.2017 лотів № F76G5141,F76G5142,F76G5143 - не відбулися через відсутність учасників торгів.

05.12.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81221b16363

Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку.
Публічний паспорт активу

На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 19.12.2017 1 065 705,24

http://torgi.fg.gov.ua/143839

Умови продажу лоту № Q81221b16363

05.12.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81121b16362

Дебіторська заборгованість за операціями з передачею прав вимоги з юридичними особами.
Публічний паспорт активу

На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 19.12.2017 158 746 334,11

http://torgi.fg.gov.ua/143798

Умови продажу лоту № Q81121b16362

05.12.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 05.12.2017 лотів № Q81221b16363,Q81121b16362 - не відбулися через відсутність учасників торгів.

01.12.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 01.12.2017 лоту № Q83421b22035 - не відбувся через відсутність учасників торгів.

27.11.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
F76G5143 Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-21/2014 від 10.09.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На перших відкритих торгах (аукціоні) 06.12.2017 819 705,20

http://torgi.fg.gov.ua:80/136763

На других відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 737 734,68
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 05.01.2018 655 764,16
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.01.2018 573 793,64

Умови продажу лоту № F76G5143

27.11.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
F76G5142 Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-40/2013 від 27.12.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-11/2014 від 21.03.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-10/2014 від 19.03.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На перших відкритих торгах (аукціоні) 06.12.2017 48 038 290,86

http://torgi.fg.gov.ua:80/136699

На других відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 43 234 461,77
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 05.01.2018 38 430 632,69
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.01.2018 33 626 803,60

Умови продажу лоту № F76G5142

27.11.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
F76G5141 1. Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-01/2015/КД від 16.04.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

2. Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-3/2014 від 10.01.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

3. Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-8/2014 від 07.02.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

4. Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-02/2015/КД від 19.05.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На перших відкритих торгах (аукціоні) 06.12.2017 58 878 632,63

http://torgi.fg.gov.ua:80/164676

На других відкритих торгах (аукціоні) 20.12.2017 52 990 769,37
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 05.01.2018 47 102 906,10
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 22.01.2018 41 215 042,84

Умови продажу лоту № F76G5141

23.11.2017

ОГОЛОШЕННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

щодо продовження строків здійснення ліквідації та делегування повноважень ліквідатора

Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 23 листопада 2017 р. № 5153 відповідно до якого продовжено строки здійснення процедури ліквідації ПАТ «УНІКОМБАНК» на один рік по 03 грудня 2018 року включно.
Відповідно до даного рішення продовжено повноваження ліквідатора ПАТ «УНІКОМБАНК» провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможних банків Ларченко Ірині Миколаївні на один рік по 03 грудня 2018 року включно.
Довідкова інформація за телефонами:
«Гаряча лінія Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: 0 800- 308-108
(безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України);
ПАТ «УНІКОМБАНК»:(044) 585-44-30.

21.11.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81221b16363

Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку.
Публічний паспорт активу

На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 05.12.2017 1 420 940,32

http://torgi.fg.gov.ua/143839

На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 19.12.2017 1 065 705,24

Умови продажу лоту № Q81221b16363

21.11.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81121b16362

Дебіторська заборгованість за операціями з передачею прав вимоги з юридичними особами.
Публічний паспорт активу

На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 05.12.2017 211 661 778,82

http://torgi.fg.gov.ua/143798

На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 19.12.2017 158 746 334,11

Умови продажу лоту № Q81121b16362

21.11.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 21.11.2017 лотів № Q81221b16363,Q81121b16362 - не відбулися через відсутність учасників торгів.

20.11.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q83421b22035

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-004/02/2015 від 04.02.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-002/02/2014 від 22.12.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 5 379 250,60

http://torgi.fg.gov.ua/129850

Умови продажу лоту № Q83421b22035

17.11.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 17.11.2017 лоту № Q83421b22035 - не відбувся через відсутність учасників торгів.

16.11.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 16.11.2017 лоту № Q83521b19255 - не відбувся через відсутність учасників торгів.

09.11.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 09.11.2017 лотів № Q80621b10666, Q80621b10667 - не відбулися через відсутність учасників торгів.

07.11.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81221b16363

Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку.
Публічний паспорт активу

На шостих відкритих торгах (аукціоні) 21.11.2017 1 776 175,40

http://torgi.fg.gov.ua/143839

На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 05.12.2017 1 420 940,32
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 19.12.2017 1 065 705,24

Умови продажу лоту № Q81221b16363

07.11.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81121b16362

Дебіторська заборгованість за операціями з передачею прав вимоги з юридичними особами.
Публічний паспорт активу

На шостих відкритих торгах (аукціоні) 21.11.2017 264 577 223,52

http://torgi.fg.gov.ua/143798

На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 05.12.2017 211 661 778,82
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 19.12.2017 158 746 334,11

Умови продажу лоту № Q81121b16362

07.11.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 07.11.2017 лотів № Q81221b16363,Q81121b16362 - не відбулися через відсутність учасників торгів.

03.11.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q83421b22035

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-004/02/2015 від 04.02.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-002/02/2014 від 22.12.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 6 147 714,98

http://torgi.fg.gov.ua/129850

На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 5 379 250,60

Умови продажу лоту № Q83421b22035

03.11.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 03.11.2017 лоту № Q83421b22035 - не відбувся через відсутність учасників торгів.

02.11.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q83521b19255

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою:
Кредитний договір № КЛ-01/2015 від 17.04.2015 р.
Забезпечення:
Цінні папери.
Порука фізичних осіб.
Публічний паспорт активу

На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 349 099,02

http://torgi.fg.gov.ua:80/130284

Умови продажу лоту № Q83521b19255

02.11.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 02.11.2017 лоту № Q83521b19255 - не відбувся через відсутність учасників торгів.

01.11.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 01.11.2017 лотів № Q81721b10499, Q81621b10498, Q81521b10497 - не відбулися через відсутність учасників торгів.

31.10.2017

ОГОЛОШЕННЯ

Розпочато задоволення вимог кредиторів другої черги ПАТ «УНІКОМБАНК». Рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №4815 від 26.10.2017р. погоджено початок задоволення вимог кредиторів другої черги ПАТ «УНІКОМБАНК». Виплати здійснюються в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів, що відкриті в банках, до повного погашення заборгованості.
Довідкова інформація за номером: ПАТ «УНІКОМБАНК»: (044) 585-44-30

26.10.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q80621b10667

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з фізичною особою: Кредитний договір № ФЛ-17/2013 від 25.07.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 17 118,61

http://torgi.fg.gov.ua:80/137919

Умови продажу лоту № Q80621b10667

26.10.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q80621b10666

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з фізичною особою: Кредитний договір № ФЛ-22/2013 від 10.08.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 3 829,45

http://torgi.fg.gov.ua:80/137923

Умови продажу лоту № Q80621b10666

26.10.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 26.10.2017 лотів № Q80621b10666, Q80621b10667 - не відбулися через відсутність учасників торгів.

24.10.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81221b16363

Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку.
Публічний паспорт активу

На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 07.11.2017 2 131 410,48

http://torgi.fg.gov.ua/143839

На шостих відкритих торгах (аукціоні) 21.11.2017 1 776 175,40
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 05.12.2017 1 420 940,32
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 19.12.2017 1 065 705,24

Умови продажу лоту № Q81221b16363

24.10.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81121b16362

Дебіторська заборгованість за операціями з передачею прав вимоги з юридичними особами.
Публічний паспорт активу

На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 07.11.2017 317 492 668,22

http://torgi.fg.gov.ua/143801

На шостих відкритих торгах (аукціоні) 21.11.2017 264 577 223,52
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 05.12.2017 211 661 778,82
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 19.12.2017 158 746 334,11

Умови продажу лоту № Q81121b16362

24.10.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 24.10.2017 лотів № Q81221b16363,Q81121b16362 - не відбулися через відсутність учасників торгів.

20.10.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q83421b22035

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-004/02/2015 від 04.02.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-002/02/2014 від 22.12.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 6 916 179,35

http://torgi.fg.gov.ua/129850

На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 6 147 714,98
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 5 379 250,60

Умови продажу лоту № Q83421b22035

20.10.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 20.10.2017 лоту № Q83421b22035 - не відбувся через відсутність учасників торгів.

19.10.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q83521b19255

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою:
Кредитний договір № КЛ-01/2015 від 17.04.2015 р.
Забезпечення:
Цінні папери.
Порука фізичних осіб.
Публічний паспорт активу

На третіх відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 398 970,31

http://torgi.fg.gov.ua:80/130284

На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 349 099,02

Умови продажу лоту № Q83521b19255

19.10.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 19.10.2017 лоту № Q83521b19255 - не відбувся через відсутність учасників торгів.

18.10.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81721b10499

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-21/2014 від 10.09.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 01.11.2017 910 783,56

http://torgi.fg.gov.ua:80/136763

Умови продажу лоту № Q81721b10499

18.10.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81621b10498

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-40/2013 від 27.12.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-11/2014 від 21.03.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-10/2014 від 19.03.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 01.11.2017 53 375 878,73

http://torgi.fg.gov.ua:80/136699

Умови продажу лоту № Q81621b10498

18.10.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81521b10497

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-01/2015/КД від 16.04.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-3/2014 від 10.01.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-8/2014 від 07.02.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-02/2015/КД від 19.05.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 01.11.2017 65 420 702,92

http://torgi.fg.gov.ua:80/136702

Умови продажу лоту № Q81521b10497

18.10.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 18.10.2017 лотів № Q81721b10499, Q81621b10498, Q81521b10497 - не відбулися через відсутність учасників торгів.

12.10.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q83421b22035

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-004/02/2015 від 04.02.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-002/02/2014 від 22.12.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На перших відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 7 684 643,72

http://torgi.fg.gov.ua/129850

На других відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 6 916 179,35
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 6 147 714,98
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 5 379 250,60

Умови продажу лоту № Q83421b22035

11.10.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q80621b10667

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з фізичною особою: Кредитний договір № ФЛ-17/2013 від 25.07.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 22 824,82

http://torgi.fg.gov.ua:80/137919

На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 17 118,61

Умови продажу лоту № Q80621b10667

11.10.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q80621b10666

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з фізичною особою: Кредитний договір № ФЛ-22/2013 від 10.08.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 5 105,93

http://torgi.fg.gov.ua:80/137923

На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 3 829,45

Умови продажу лоту № Q80621b10666

11.10.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 11.10.2017 лотів № Q80621b10666, Q80621b10667 - не відбулися через відсутність учасників торгів.

09.10.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81221b16363

Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку.
Публічний паспорт активу

На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 2 486 645,56

http://torgi.fg.gov.ua/143839

На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 07.11.2017 2 131 410,48
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 21.11.2017 1 776 175,40
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 05.12.2017 1 420 940,32
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 19.12.2017 1 065 705,24

Умови продажу лоту № Q81221b16363

09.10.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81121b16362

Дебіторська заборгованість за операціями з передачею прав вимоги з юридичними особами.
Публічний паспорт активу

На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 370 408 112,93

http://torgi.fg.gov.ua/143801

На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 07.11.2017 317 492 668,22
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 21.11.2017 264 577 223,52
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 05.12.2017 211 661 778,82
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 19.12.2017 158 746 334,11

Умови продажу лоту № Q81121b16362

09.10.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 09.10.2017 лотів № Q81221b16363,Q81121b16362 - не відбулися через відсутність учасників торгів.

04.10.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q83521b19255

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою:
Кредитний договір № КЛ-01/2015 від 17.04.2015 р.
Забезпечення:
Цінні папери.
Порука фізичних осіб.
Публічний паспорт активу

На других відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 448 841,60

http://torgi.fg.gov.ua:80/130284

На третіх відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 398 970,31
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 349 099,02

Умови продажу лоту № Q83521b19255

04.10.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81721b10499

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-21/2014 від 10.09.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 1 214 378,08

http://torgi.fg.gov.ua:80/136763

На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 01.11.2017 910 783,56

Умови продажу лоту № Q81721b10499

04.10.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81621b10498

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-40/2013 від 27.12.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-11/2014 від 21.03.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-10/2014 від 19.03.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 71 167 838,31

http://torgi.fg.gov.ua:80/136699

На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 01.11.2017 53 375 878,73

Умови продажу лоту № Q81621b10498

04.10.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81521b10497

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-01/2015/КД від 16.04.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-3/2014 від 10.01.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-8/2014 від 07.02.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-02/2015/КД від 19.05.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 87 227 603,89

http://torgi.fg.gov.ua:80/136702

На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 01.11.2017 65 420 702,92

Умови продажу лоту № Q81521b10497

04.10.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 04.10.2017 лотів № Q83521b19255, Q81721b10499, Q81621b10498, Q81521b10497 - не відбулися через відсутність учасників торгів.

27.09.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q80621b10667

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з фізичною особою: Кредитний договір № ФЛ-17/2013 від 25.07.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На шостих відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 28 531,02

http://torgi.fg.gov.ua:80/137919

На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 22 824,82
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 17 118,61

Умови продажу лоту № Q80621b10667

27.09.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q80621b10666

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з фізичною особою: Кредитний договір № ФЛ-22/2013 від 10.08.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На шостих відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 6 382,41

http://torgi.fg.gov.ua:80/137923

На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 5 105,93
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 3 829,45

Умови продажу лоту № Q80621b10666

27.09.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 27.09.2017 лотів № Q80621b10666, Q80621b10667 - не відбулися через відсутність учасників торгів.

26.09.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q83521b19255

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою:
Кредитний договір № КЛ-01/2015 від 17.04.2015 р.
Забезпечення:
Цінні папери.
Порука фізичних осіб.
Публічний паспорт активу

На перших відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 498 712,89

http://torgi.fg.gov.ua:80/130284

На других відкритих торгах (аукціоні) 19.10.2017 448 841,60
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 02.11.2017 398 970,31
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 16.11.2017 349 099,02

Умови продажу лоту № Q83521b19255

25.09.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81221b16363

Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку.
Публічний паспорт активу

На третіх відкритих торгах (аукціоні) 09.10.2017 2 841 880,64

http://torgi.fg.gov.ua/143839

На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 2 486 645,56
На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 07.11.2017 2 131 410,48
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 21.11.2017 1 776 175,40
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 05.12.2017 1 420 940,32
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 19.12.2017 1 065 705,24

Умови продажу лоту № Q81221b16363

25.09.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81121b16362

Дебіторська заборгованість за операціями з передачею прав вимоги з юридичними особами.
Публічний паспорт активу

На третіх відкритих торгах (аукціоні) 09.10.2017 423 323 557,63

http://torgi.fg.gov.ua/143801

На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 370 408 112,93
На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 07.11.2017 317 492 668,22
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 21.11.2017 264 577 223,52
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 05.12.2017 211 661 778,82
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 19.12.2017 158 746 334,11

Умови продажу лоту № Q81121b16362

25.09.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 25.09.2017 лотів № Q81221b16363,Q81121b16362 - не відбулися через відсутність учасників торгів.

20.09.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81721b10499

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-21/2014 від 10.09.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На шостих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 1 517 972,59

http://torgi.fg.gov.ua:80/136763

На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 1 214 378,08
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 01.11.2017 910 783,56

Умови продажу лоту № Q81721b10499

20.09.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81621b10498

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-40/2013 від 27.12.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-11/2014 від 21.03.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-10/2014 від 19.03.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На шостих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 88 959 797,88

http://torgi.fg.gov.ua:80/136699

На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 71 167 838,31
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 01.11.2017 53 375 878,73

Умови продажу лоту № Q81621b10498

20.09.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81521b10497

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-01/2015/КД від 16.04.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-3/2014 від 10.01.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-8/2014 від 07.02.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-02/2015/КД від 19.05.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На шостих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 109 034 504,86

http://torgi.fg.gov.ua:80/136702

На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 87 227 603,89
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 01.11.2017 65 420 702,92

Умови продажу лоту № Q81521b10497

20.09.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 20.09.2017 лотів № Q81721b10499, Q81621b10498, Q81521b10497 - не відбулися через відсутність учасників торгів.

14.09.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 14.09.2017 лоту № Q82221b10564 - не відбувся через відсутність учасників торгів.

13.09.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q80621b10667

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з фізичною особою: Кредитний договір № ФЛ-17/2013 від 25.07.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 34 237,22

http://torgi.fg.gov.ua:80/137919

На шостих відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 28 531,02
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 22 824,82
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 17 118,61

Умови продажу лоту № Q80621b10667

13.09.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q80621b10666

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з фізичною особою: Кредитний договір № ФЛ-22/2013 від 10.08.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 7 658,90

http://torgi.fg.gov.ua:80/137923

На шостих відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 6 382,41
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 5 105,93
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 3 829,45

Умови продажу лоту № Q80621b10666

13.09.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 13.09.2017 лотів № Q80621b10666, Q80621b10667 - не відбулися через відсутність учасників торгів.

11.09.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81221b16363

Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку.
Публічний паспорт активу

На других відкритих торгах (аукціоні) 25.09.2017 3 197 115,72

http://torgi.fg.gov.ua/143839

На третіх відкритих торгах (аукціоні) 09.10.2017 2 841 880,64
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 2 486 645,56
На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 07.11.2017 2 131 410,48
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 21.11.2017 1 776 175,40
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 05.12.2017 1 420 940,32
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 19.12.2017 1 065 705,24

Умови продажу лоту № Q81221b16363

11.09.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81121b16362

Дебіторська заборгованість за операціями з передачею прав вимоги з юридичними особами.
Публічний паспорт активу

На других відкритих торгах (аукціоні) 25.09.2017 476 239 002,34

http://torgi.fg.gov.ua/143801

На третіх відкритих торгах (аукціоні) 09.10.2017 423 323 557,63
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 370 408 112,93
На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 07.11.2017 317 492 668,22
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 21.11.2017 264 577 223,52
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 05.12.2017 211 661 778,82
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 19.12.2017 158 746 334,11

Умови продажу лоту № Q81121b16362

11.09.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 11.09.2017 лотів № Q81221b16363,Q81121b16362 - не відбулися через відсутність учасників торгів.

06.09.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81721b10499

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-21/2014 від 10.09.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 1 821 567,11

http://torgi.fg.gov.ua:80/136763

На шостих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 1 517 972,59
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 1 214 378,08
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 01.11.2017 910 783,56

Умови продажу лоту № Q81721b10499

06.09.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81621b10498

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-40/2013 від 27.12.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-11/2014 від 21.03.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-10/2014 від 19.03.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 106 751 757,46

http://torgi.fg.gov.ua:80/136699

На шостих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 88 959 797,88
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 71 167 838,31
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 01.11.2017 53 375 878,73

Умови продажу лоту № Q81621b10498

06.09.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81521b10497

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-01/2015/КД від 16.04.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-3/2014 від 10.01.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-8/2014 від 07.02.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-02/2015/КД від 19.05.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 130 841 405,84

http://torgi.fg.gov.ua:80/136702

На шостих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 109 034 504,86
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 87 227 603,89
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 01.11.2017 65 420 702,92

Умови продажу лоту № Q81521b10497

06.09.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 06.09.2017 лотів № Q81721b10499, Q81621b10498, Q81521b10497 - не відбулися через відсутність учасників торгів.

30.08.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q80621b10667

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з фізичною особою: Кредитний договір № ФЛ-17/2013 від 25.07.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 39 943,43

http://torgi.fg.gov.ua:80/137919

На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 34 237,22
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 28 531,02
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 22 824,82
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 17 118,61

Умови продажу лоту № Q80621b10667

30.08.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q80621b10666

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з фізичною особою: Кредитний договір № ФЛ-22/2013 від 10.08.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 8 935,38

http://torgi.fg.gov.ua:80/137923

На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 7 658,90
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 6 382,41
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 5 105,93
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 3 829,45

Умови продажу лоту № Q80621b10666

30.08.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 30.08.2017 лотів № Q80621b10666, Q80621b10667 - не відбулися через відсутність учасників торгів.

29.08.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q82221b10564

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-004/02/2015 від 04.02.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-002/02/2014 від 22.12.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.09.2017 8 538 493,02

http://torgi.fg.gov.ua:80/129850

Умови продажу лоту № Q82221b10564

29.08.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 29.08.2017 лоту № Q82221b10564 - не відбувся через відсутність учасників торгів.

22.08.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «БАНК ФОРУМ» та ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q80273b15254

Нежила будівля (літ. А) загальною площею 1487,2 кв. м за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), буд. 47, що належить ПАТ «БАНК ФОРУМ»;
основні засоби у кількості 1046 одиниць, що належать ПАТ «БАНК ФОРУМ»;
основні засоби у кількості 184 одиниці, що належать ПАТ «УНІКОМБАНК».
Публічний паспорт активу

На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 11 325 310,88

http://torgi.fg.gov.ua:80/96102

На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 10 066 943,01
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 8 808 575,13
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 7 550 207,26
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 6 291 839,38
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 5 033 471,50
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 3 775 103,63

Умови продажу лоту № Q80273b15254

22.08.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 22.08.2017 лоту № Q80273b15254 - не відбувся через відсутність учасників торгів.

22.08.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81221b16363

Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку.
Публічний паспорт активу

На перших відкритих торгах (аукціоні) 11.09.2017 3 552 350,80

http://torgi.fg.gov.ua/143839

На других відкритих торгах (аукціоні) 25.09.2017 3 197 115,72
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 09.10.2017 2 841 880,64
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 2 486 645,56
На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 07.11.2017 2 131 410,48
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 21.11.2017 1 776 175,40
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 05.12.2017 1 420 940,32
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 19.12.2017 1 065 705,24

Умови продажу лоту № Q81221b16363

22.08.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81121b16362

Дебіторська заборгованість за операціями з передачею прав вимоги з юридичними особами.
Публічний паспорт активу

На перших відкритих торгах (аукціоні) 11.09.2017 529 154 447,04

http://torgi.fg.gov.ua/143801

На других відкритих торгах (аукціоні) 25.09.2017 476 239 002,34
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 09.10.2017 423 323 557,63
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 24.10.2017 370 408 112,93
На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 07.11.2017 317 492 668,22
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 21.11.2017 264 577 223,52
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 05.12.2017 211 661 778,82
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 19.12.2017 158 746 334,11

Умови продажу лоту № Q81121b16362

21.08.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81721b10499

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-21/2014 від 10.09.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 2 125 161,63

http://torgi.fg.gov.ua:80/136763

На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 1 821 567,11
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 1 517 972,59
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 1 214 378,08
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 01.11.2017 910 783,56

Умови продажу лоту № Q81721b10499

21.08.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81621b10498

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-40/2013 від 27.12.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-11/2014 від 21.03.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-10/2014 від 19.03.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 124 543 717,04

http://torgi.fg.gov.ua:80/136699

На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 106 751 757,46
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 88 959 797,88
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 71 167 838,31
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 01.11.2017 53 375 878,73

Умови продажу лоту № Q81621b10498

21.08.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81521b10497

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-01/2015/КД від 16.04.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-3/2014 від 10.01.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-8/2014 від 07.02.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-02/2015/КД від 19.05.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 152 648 306,81

http://torgi.fg.gov.ua:80/136702

На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 130 841 405,84
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 109 034 504,86
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 87 227 603,89
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 01.11.2017 65 420 702,92

Умови продажу лоту № Q81521b10497

21.08.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 21.08.2017 лотів № Q81721b10499, Q81621b10498, Q81521b10497 - не відбулися через відсутність учасників торгів.

15.08.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q80621b10667

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з фізичною особою: Кредитний договір № ФЛ-17/2013 від 25.07.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На третіх відкритих торгах (аукціоні) 30.08.2017 45 649,63

http://torgi.fg.gov.ua:80/137919

На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 39 943,43
На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 34 237,22
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 28 531,02
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 22 824,82
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 17 118,61

Умови продажу лоту № Q80621b10667

15.08.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q80621b10666

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з фізичною особою: Кредитний договір № ФЛ-22/2013 від 10.08.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На третіх відкритих торгах (аукціоні) 30.08.2017 10 211,86

http://torgi.fg.gov.ua:80/137923

На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 8 935,38
На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 7 658,90
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 6 382,41
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 5 105,93
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 3 829,45

Умови продажу лоту № Q80621b10666

15.08.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 15.08.2017 лотів № Q80621b10666, Q80621b10667 - не відбулися через відсутність учасників торгів.

10.08.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q82221b10564

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-004/02/2015 від 04.02.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-002/02/2014 від 22.12.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 9 758 277,74

http://torgi.fg.gov.ua:80/129850

На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.09.2017 8 538 493,02

Умови продажу лоту № Q82221b10564

10.08.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 10.08.2017 лоту № Q82221b10564 - не відбувся через відсутність учасників торгів.

09.08.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «БАНК ФОРУМ» та ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q80273b15254

Нежила будівля (літ. А) загальною площею 1487,2 кв. м за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), буд. 47, що належить ПАТ «БАНК ФОРУМ»;
основні засоби у кількості 1046 одиниць, що належать ПАТ «БАНК ФОРУМ»;
основні засоби у кількості 184 одиниці, що належать ПАТ «УНІКОМБАНК
Публічний паспорт активу

На перших відкритих торгах (аукціоні) 22.08.2017 12 583 678,76

http://torgi.fg.gov.ua:80/96102

На других відкритих торгах (аукціоні) 07.09.2017 11 325 310,88
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.09.2017 10 066 943,01
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 05.10.2017 8 808 575,13
На п’ятих відкритих торгах (аукціоні) 20.10.2017 7 550 207,26
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 03.11.2017 6 291 839,38
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 17.11.2017 5 033 471,50
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 01.12.2017 3 775 103,63

Умови продажу лоту № Q80273b15254

08.08.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81721b10499

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-21/2014 від 10.09.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 2 428 756,15

http://torgi.fg.gov.ua:80/136763

На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 2 125 161,63
На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 1 821 567,11
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 1 517 972,59
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 1 214 378,08
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 01.11.2017 910 783,56

Умови продажу лоту № Q81721b10499

08.08.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81621b10498

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-40/2013 від 27.12.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-11/2014 від 21.03.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-10/2014 від 19.03.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 142 335 676,62

http://torgi.fg.gov.ua:80/136699

На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 124 543 717,04
На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 106 751 757,46
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 88 959 797,88
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 71 167 838,31
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 01.11.2017 53 375 878,73

Умови продажу лоту № Q81621b10498

08.08.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81521b10497

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-01/2015/КД від 16.04.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-3/2014 від 10.01.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-8/2014 від 07.02.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-02/2015/КД від 19.05.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 174 455 207,78

http://torgi.fg.gov.ua:80/136702

На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 152 648 306,81
На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 130 841 405,84
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 109 034 504,86
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 87 227 603,89
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 01.11.2017 65 420 702,92

Умови продажу лоту № Q81521b10497

08.08.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 08.08.2017 лотів № Q81721b10499,Q81621b10498,Q81521b10497 - не відбулися через відсутність учасників торгів.

02.08.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q80621b10667

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з фізичною особою: Кредитний договір № ФЛ-17/2013 від 25.07.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На других відкритих торгах (аукціоні) 15.08.2017 51 355,84

http://torgi.fg.gov.ua:80/137919

На третіх відкритих торгах (аукціоні) 30.08.2017 45 649,63
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 39 943,43
На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 34 237,22
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 28 531,02
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 22 824,82
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 17 118,61

Умови продажу лоту № Q80621b10667

02.08.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q80621b10666

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з фізичною особою: Кредитний договір № ФЛ-22/2013 від 10.08.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На других відкритих торгах (аукціоні) 15.08.2017 11 488,35

http://torgi.fg.gov.ua:80/137923

На третіх відкритих торгах (аукціоні) 30.08.2017 10 211,86
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 8 935,38
На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 7 658,90
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 6 382,41
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 5 105,93
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 3 829,45

Умови продажу лоту № Q80621b10666

01.08.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 01.08.2017 лотів № Q80621b10666, Q80621b10667 - не відбулися через відсутність учасників торгів.

27.07.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81521b10497

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-01/2015/КД від 16.04.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-3/2014 від 10.01.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-8/2014 від 07.02.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-02/2015/КД від 19.05.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На других відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 196 262 108,76

http://torgi.fg.gov.ua:80/136702

На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 174 455 207,78
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 152 648 306,81
На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 130 841 405,84
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 109 034 504,86
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 87 227 603,89
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 01.11.2017 65 420 702,92

Умови продажу лоту № Q81521b10497

27.07.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81721b10499

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-21/2014 від 10.09.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На других відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 2 732 350,67

http://torgi.fg.gov.ua:80/136763

На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 2 428 756,15
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 2 125 161,63
На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 1 821 567,11
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 1 517 972,59
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 1 214 378,08
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 01.11.2017 910 783,56

Умови продажу лоту № Q81721b10499

26.07.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81621b10498

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-40/2013 від 27.12.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-11/2014 від 21.03.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-10/2014 від 19.03.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На других відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 160 127 636,19

http://torgi.fg.gov.ua:80/136699

На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 142 335 676,62
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 124 543 717,04
На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 106 751 757,46
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 88 959 797,88
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 71 167 838,31
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 01.11.2017 53 375 878,73

Умови продажу лоту № Q81621b10498

26.07.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 25.07.2017 лотів № Q81721b10499,Q81621b10498,Q81521b10497 - не відбулися через відсутність учасників торгів.

26.07.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q82221b10564

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-004/02/2015 від 04.02.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-002/02/2014 від 22.12.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На других відкритих торгах (аукціоні) 10.08.2017 10 978 062,45

http://torgi.fg.gov.ua:80/129850

На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 9 758 277,74
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.09.2017 8 538 493,02

Умови продажу лоту № Q82221b10564

25.07.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Продаж 25.07.2017 лоту № Q82221b10564 - не відбувся через відсутність учасників торгів.

10.07.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q80621b10667

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з фізичною особою: Кредитний договір № ФЛ-17/2013 від 25.07.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На перших відкритих торгах (аукціоні) 01.08.2017 57 062,04

http://torgi.fg.gov.ua:80/137919

На других відкритих торгах (аукціоні) 15.08.2017 51 355,84
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 30.08.2017 45 649,63
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 39 943,43
На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 34 237,22
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 28 531,02
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 22 824,82
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 17 118,61

Умови продажу лоту № Q80621b10667

10.07.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q80621b10666

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з фізичною особою: Кредитний договір № ФЛ-22/2013 від 10.08.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На перших відкритих торгах (аукціоні) 01.08.2017 12 764,83

http://torgi.fg.gov.ua:80/137923

На других відкритих торгах (аукціоні) 15.08.2017 11 488,35
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 30.08.2017 10 211,86
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 8 935,38
На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 7 658,90
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 6 382,41
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 5 105,93
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 09.11.2017 3 829,45

Умови продажу лоту № Q80621b10666

10.07.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q82221b10564

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-004/02/2015 від 04.02.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-002/02/2014 від 22.12.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На перших відкритих торгах (аукціоні) 25.07.2017 9 133 846,06
3 064 001,11

http://torgi.fg.gov.ua:80/129850

12 197 847,17
На других відкритих торгах (аукціоні) 10.08.2017 8 220 461,45
2 757 601,00
10 978 062,45
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 29.08.2017 7 307 076,85
2 451 200,89
9 758 277,74
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 14.09.2017 6 393 692,24
2 144 800,78
8 538 493,02

Умови продажу лоту № Q82221b10564

03.07.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81721b10499

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-21/2014 від 10.09.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На перших відкритих торгах (аукціоні) 25.07.2017 3 035 945,19

http://torgi.fg.gov.ua:80/136763

На других відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 2 732 350,67
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 2 428 756,15
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 2 125 161,63
На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 1 821 567,11
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 1 517 972,59
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 1 214 378,08
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 01.11.2017 910 783,56

Умови продажу лоту № Q81721b10499

03.07.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81621b10498

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-40/2013 від 27.12.2013 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-11/2014 від 21.03.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-10/2014 від 19.03.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На перших відкритих торгах (аукціоні) 25.07.2017 177 919 595,77

http://torgi.fg.gov.ua:80/136699

На других відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 160 127 636,19
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 142 335 676,62
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 124 543 717,04
На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 106 751 757,46
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 88 959 797,88
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 71 167 838,31
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 01.11.2017 53 375 878,73

Умови продажу лоту № Q81621b10498

03.07.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «УНІКОМБАНК»:

№ лоту Найменування майна/ стислий опис майна Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q81521b10497

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-01/2015/КД від 16.04.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-3/2014 від 10.01.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-8/2014 від 07.02.2014 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

Право вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою: Кредитний договір № КЛ-02/2015/КД від 19.05.2015 р.
Забезпечення: Майнові права на грошові кошти на депозитному рахунку у ПАТ «УНІКОМБАНК»
Публічний паспорт активу

На перших відкритих торгах (аукціоні) 25.07.2017 218 069 009,73

http://torgi.fg.gov.ua:80/136702

На других відкритих торгах (аукціоні) 08.08.2017 196 262 108,76
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 21.08.2017 174 455 207,78
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 06.09.2017 152 648 306,81
На п‘ятих відкритих торгах (аукціоні) 20.09.2017 130 841 405,84
На шостих відкритих торгах (аукціоні) 04.10.2017 109 034 504,86
На сьомих відкритих торгах (аукціоні) 18.10.2017 87 227 603,89
На восьмих відкритих торгах (аукціоні) 01.11.2017 65 420 702,92

Умови продажу лоту № Q81521b10497

08.06.2017 р.

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!

Затверджено графік особистого прийому громадян уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення процедури ліквідації ПАТ «УНІКОМБАНК» Ларченко І.М. :

Адреса Дні прийому Години прийому
м. Київ, бульвар Т.Шевченка,35 (3 поверх) Кожний робочий четвер з 1100 до 1300

06.06.2017 р.

ОГОЛОШЕННЯ
ПРО ЗМІНУ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ ФОНДУ НА ЛІКВІДАЦІЮ
В ПАТ «УНІКОМБАНК»

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) від 31.05.2017 №2225 від виконання обов’язків уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІКОМБАНК» (далі – ПАТ «УНІКОМБАНК»), з 06.06.2017 відсторонено провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту управління активами Кононця Вадима Валерійовича.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 31.05.2017 №2225 уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «УНІКОМБАНК» з 06.06.2017 призначено провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту управління активами Ларченко Ірину Миколаївну.

23.05.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

щодо проведення відкритих торгів (аукціону) з
реалізації активів ПАТ «УНІКОМБАНК» на електронному торговому
майданчику Товарної біржі «КМФБ»

№ лоту Найменування активу Стислий опис активу та забезпечення Початкова ціна продажу лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q82121b4724 Право вимоги за кредитними договорами, укладеними з юридичними особами Кредитний договір №КЛ-01/2015 від 17.04.2015.
Забезпечення:
Цінні папери.
Порука фізичних осіб.
Публічний паспорт активу

На других відкритих торгах (аукціоні) 06.06.2017 498 712,89

http://torgi.fg.gov.ua:80/130284

На третіх відкритих торгах (аукціоні) 23.06.2017 443 300,34
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 13.07.2017 387 887,80

Умови продажу лоту № Q82121b4724

Про погашення позачергових вимог по заробітній платі ПАТ «УНІКОМБАНК»

ОГОЛОШЕННЯ

ПАТ «УНІКОМБАНК» повідомляє, що у зв’язку з отриманням коштів від реалізації майна (активів) банку, для погашення позачергових вимог по заробітній платі (з моменту початку процедури ліквідації), працівникам банку необхідно власноручно надіслати заяву з вказаними реквізитами для подальшого перерахування заборгованості по заробітній платі, рекомендованим листом або надати особисто, за наступною адресою :

01032, м.Київ, б-р Т.Шевченка,35

Уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію Кононець В.В.

14.04.2017

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

щодо проведення відкритих торгів (аукціону) з
реалізації активів ПАТ «УНІКОМБАНК» на електронному торговому
майданчику ТОВ «ОСБП»

№ лоту Найменування активу Стислий опис активу та забезпечення Початкова ціна продажу лоту, грн. (без ПДВ) Публічний паспорт активу (посилання)
Q82221b1280 Право вимоги за кредитним договором №КЛ-4/2014 від 13.01.2014 укладеним з фізичною особою
Публічний паспорт активу

Кафе (гриль-бар) у підвалі житлового будинку площею 297,0 кв.м., розташоване за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Харківська 2 2 663 729,81

http://torgi.fg.gov.ua/118214

Умови продажу лоту № Q82221b1280

28.09.2016

ОГОЛОШЕННЯ Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

щодо запланованого продажу майна,що обліковуються на балансі ПАТ "УНІКОМБАНК": на період IV квартал 2016 року та І квартал 2017 року.

З метою залучення потенційних покупців та як найшвидшої реалізації активів ПАТ "УНІКОМБАНК" повідомляє перелік активів, продаж яких планується в період IV кварталу 2016р. та I кварталу 2017р., а саме:

- відступлення прав вимоги за кредитами юридичних осіб;

- відступлення прав вимоги за кредитами фізичних осіб.

Контактний телефон у ПАТ «УНІКОМБАНК»: (044) 585-44-30.

Інформація про оцінку прав вимоги за кредитними договорами ПАТ «УНІКОМБАНК».

16.09.2016

На виконання рішення виконавчої дирекції ФГВФО від 25.08.2016 № 1617 "Про оприлюднення інформації про оцінку активів (майна) банків, що ліквідуються" ПАТ «УНІКОМБАНК» надає інформацію про оцінку прав вимоги за кредитними договорами банку, підготовлену з метою формування ліквідаційної маси банку:

- скановану копію висновку про ринкову вартість прав вимоги за кредитними договорами;

- таблицю щодо розрахунку ринкової вартості прав вимоги за кредитними договорами юридичних осіб;

- таблицю щодо розрахунку ринкової вартості прав вимоги за кредитними договорами фізичних осіб.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПАТ «УНІКОМБАНК»ТА ГРАФІК ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРИЙОМУ КЛІЄНТІВ ТА ВКЛАДНИКІВ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ ФОНДУ

З 17 серпня 2016 року ПАТ «УНІКОМБАНК» працює за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 35.

Юридична адреса залишається попередньою: 79019, м. Львів, вул. Б.Хмельницького, буд. 117А.

Адреса для листування: 01032, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 35. Контактний телефон у ПАТ «УНІКОМБАНК»: (044) 585-44-30. Індивідуальний прийом клієнтів та вкладників ПАТ «УНІКОМБАНК» здійснюється уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «УНІКОМБАНК» – Кононцем Вадимом Валерійовичем, кожного робочого четверга з 11:00 до 13:00 год. за попереднім записом.

Безпосередній продаж майна ПАТ «УНІКОМБАНК»

ПАТ «УНІКОМБАНК» повідомляє про безпосередній продаж майна Банку, згідно переліку (Додаток 1).

ПАТ «УНІКОМБАНК» не дає ніяких гарантій щодо майна, крім того, що майно належить ПАТ «УНІКОМБАНК».

Ознайомитись з майном виставленим на безпосередній продаж можна за попередньою домовленістю з відповідальним працівником Банку за номером тел. (044) 461-92-99.

З покупцем укладається договір купівлі-продажу. Кошти покупцем перераховуються на накопичувальний рахунок або вносяться готівкою в касу банку не пізніше наступного дня після укладання договору.

Придбане майно вивозиться покупцем самостійно зі складу банку та поверненню не підлягає.

Будь-які придбані речі, що не будуть вивезені покупцем в термін встановлений договором купівлі-продажу, залишаються власністю банку.

Зацікавлені особи, що подали заяви, але не уклали договір купівлі-продажу чи не сплатили кошти за майно, не допускаються до участі в безпосередньому продажу протягом наступного року з моменту подачі заяви.

Звіт про виплати та надходження ПАТ "УНІКОМБАНК"
Про затвердження Реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «Унікомбанк»

Шановні клієнти!

Керуючись частиною третьою статті 49 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», 10 березня 2016 року виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення про затвердження Реєстру кредиторських вимог ПАТ «Унікомбанк» (протокол № 034 /16).

Задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та реалізації майна банку у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Для отримання інформації щодо акцептування вимог кредитори можуть звертатись до Контакт-центру ПАТ «Унікомбанк» за телефонами:

044 461-92-99.

Для отримання довідки про включення до Реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «Унікомбанк» необхідно звернутись за адресою: вул. Тарасівська, 18-А, м.Київ, 01033. Контактний телефон: (044) 461-92-99.

Змінено реквізити ПАТ "УНІКОМБАНК»

Повідомляємо про зміну з 01 лютого 2016 року реквізитів для погашення заборгованості за кредитами та іншими зобов’язаннями перед ПАТ «УНІКОМБАНК». Юридичні та фізичні особи можуть здійснювати погашення заборгованості в національній валюті у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на накопичувальний рахунок ПАТ «УНІКОМБАНК» через установи інших банків.

Актуальні реквізити накопичувального рахунку банку:
Отримувач: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«УНІКОМБАНК»
Код за ЄДРПОУ отримувача: 26287625
№ рахунку: 32071124201026
Банк отримувача: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, М.КИЇВ
Код банку отримувача (МФО): 300001

Довідкова інформація за номером ПАТ«УНІКОМБАНК»: (044) 461-92-99.

Звіт про виплати та надходження ПАТ "УНІКОМБАНК"
ПАТ «УНІКОМБАНК» уклав наступні договори:

Договір зберігання № 17/12/15-1 віж 17.12.2015р. між ПАТ «УНІКОМБАНК» в особі уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію Кононця В.В. та ТОВ «АВТО САН СЕРВІС» в особі Генерального директора Сокотюка Д.М.;

Договір мувінгу № 17/12/15-2 від 17.12.2015р. між ПАТ «УНІКОМБАНК» в особі уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію Кононця В.В. та ТОВ «АВТО САН СЕРВІС» в особі Генерального директора Сокотюка Д.М.;

Договір № G-136/15/ПЦО на централізовану охорону об’єкта від 16.12.2015р. між ПАТ «УНІКОМБАНК» в особі уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію Кононця В.В. та ТОВ «ГРУП 1» в особі директора Дігтяренка О.В.;

Договір № 17/24 від 16.12.2015р. про надання юридичних послуг між ПАТ «УНІКОМБАНК» в особі уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію Кононця В.В. та ТОВ «Інформаційне колекторське бюро» в особі директора Костенко О.Л.;

Договір № 17/25 від 16.12.2015р. про надання юридичних послуг між ПАТ «УНІКОМБАНК» в особі уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію Кононця В.В. та ТОВ «Інформаційне колекторське бюро» в особі директора Костенко О.Л.;

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!

Відповідно до частини 5 статті 45 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» вимоги кредиторів приймаються протягом 30 днів з дня опублікування в газеті «Голос України» оголошення про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє, що інформацію про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку, призначення уповноваженої особи Фонду та відшкодування коштів вкладникам ПАТ «УНІКОМБАНК» опубліковано в газеті «Голос України» 09 грудня 2015 року.

Кредиторські вимоги приймаються за адресою: вул. Тарасівська, 18-А, м. Київ, 01033.

Довідкова інформація за телефонами:

«Гаряча лінія з питань гарантування вкладів фізичних осіб»: 0 800-308-108, 0 800 30-40-10 (дзвінки по Україні безкоштовні);

ПАТ «УНІКОМБАНК»: - (044) 461-92-99.

В ПАТ «УНІКОМБАНК» РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ЛІКВІДАЦІЇ

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 03.12.2015 №856 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІКОМБАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення від 03.12.2015 №216 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «УНІКОМБАНК» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІКОМБАНК» (далі – ПАТ «УНІКОМБАНК») та призначено уповноваженою особою Фонду на здійснення процедури ліквідації ПАТ «УНІКОМБАНК» провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Кононцю Вадиму Валерійовичу строком на 2 роки з 04.12.2015 по 03.12.2017 включно.

Реквізити ПАТ «УНІКОМБАНК»: код ЄДРПОУ 26287625, МФО 335902, фактичне місцезнаходження вул. Тарасівська ,18, м.Київ, 01033.

Вимоги кредиторів приймаються протягом 30 днів з дня опублікування в газеті «Голос України» №232(6236) від 09.12.2015 оголошення про відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку за адресою: вул. Тарасівська, 18, м.Київ, 01033. Контактний телефон: (044) 461-92-99.

Задоволення вимог кредиторів здійснюється за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та реалізації майна банку, в черговості, що передбачена частиною першою статті 52 Закону.

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ РОЗПОЧИНАЄ ВИПЛАТИ КОШТІВ ВКЛАДНИКАМ ПАТ «УНІКОМБАНК»

У зв’язку з прийняттям виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) рішення від 03 грудня 2015 р. № 216, «Про початок процедури ліквідації ПАТ «УНІКОМБАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку», Фонд з 08 грудня 2015 р. розпочинає виплати коштів вкладникам вищезазначеного банку.

Для отримання коштів вкладники ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІКОМБАНК» (далі – ПАТ «УНІКОМБАНК») з 08 грудня 2015 р. до 20 січня 2016 р. включно можуть звертатись до установ банку-агенту Фонду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (далі - АТ «УКРЕКСІМБАНК»).

Відшкодування вкладникам ПАТ «УНІКОМБАНК», які з будь-яких причин не звернуться до банку-агенту Фонду в період з 08 грудня 2015 р. до 20 січня 2016 р., здійснюватимуться за результатами розгляду їх індивідуальних письмових звернень на адресу Фонду до дня внесення запису про ліквідацію банку як юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Для отримання гарантованої суми відшкодування вкладникам необхідно звернутись до АТ «УКРЕКСІМБАНК» та пред’явити паспорт і документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер). Виплати відшкодування також здійснюватимуться іншим особам на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

Для отримання коштів на підставі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям спочатку необхідно надати до Фонду копії: паспорту та документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) та нотаріально засвідчену копію свідоцтва про право на спадщину.

Виплати відшкодувань вкладникам здійснюватимуться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень.

Довідкова інформація за телефонами:

«Гаряча лінія з питань гарантування вкладів фізичних осіб»: 0 800 30-40-10, 0 800-308-108, 0 800-503-435 (дзвінки по Україні безкоштовні);

ПАТ «УНІКОМБАНК»: 38 (044) 461-92-99;

АТ «УКРЕКСІМБАНК»: 38 (044) 247-80-10.

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!

Затверджено графік особистого прийому громадян уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення процедури ліквідації ПАТ «УНІКОМБАНК» Кононцем В.В.:

Адреса Дні прийому Години прийому
м. Київ, вул. Тарасівська, 18 Кожна робоча середа з 11:00 до 13:00

Порядок особистого прийому вкладників уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення процедури ліквідації ПАТ «УНІКОМБАНК»

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!

В зв’язку з прийняттям рішення № 216 Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 03.12.2015р. «Про початок процедури ліквідації ПАТ «КБ «УНІКОМБАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку» Кононця В.В. для консультації клієнтів виділена окрема телефонна лінія: (044) 461-92-99

Дні роботи Години роботи
Кожен робочий день з 10:00 до 13:00,13:45 до 17:00
РОЗПОЧАТО ПРОЦЕДУРУ ЛІКВІДАЦІЇ ПАТ «УНІКОМБАНК» ТА ДЕЛЕГОВАНО ПОВНОВАЖЕННЯ ЛІКВІДАТОРА БАНКУ

Відповідно до постанови Правління НБУ від 03 грудня 2015 р. № 856 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІКОМБАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) прийнято рішення від 03 грудня 2015р. № 216, «Про початок процедури ліквідації ПАТ «УНІКОМБАНК»та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІКОМБАНК» (далі – ПАТ «УНІКОМБАНК»), призначено уповноважену особу Фонду гарантування та делеговано всі повноваження ліквідатора ПАТ «УНІКОМБАНК», визначені, зокрема, статтями 37, 38, 47-51 Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Кононцю Вадиму Валерійовичу на два роки з 04 грудня 2015 року до 03 грудня 2017 року включно.

Реквізити ПАТ «УНІКОМБАНК»: код ЄДРПОУ 26287625, МФО 335902, місцезнаходження: вул. Богдана Хмельницького, 117а, м. Львів, 79019.

Інформацію про дату початку виплат та банк-агент Фонду гарантування буде повідомлено додатково на сайті Фонду - www.fg.gov.ua та на сайті ПАТ «УНІКОМБАНК» - unicombank.com.ua.

Виплати відшкодувань вкладникам здійснюватимуться в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень.

Вимоги кредиторів прийматимуться протягом 30 днів з дня опублікування в газеті «Голос України» оголошення про початок процедури ліквідації ПАТ «УНІКОМБАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку за адресою: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 18-А.

Задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, одержаних в результаті ліквідації та реалізації майна банку, в черговості, що передбачена частиною першою статті 52 Закону.

Довідкова інформація за телефонами:

«Гаряча лінія з питань гарантування вкладів фізичних осіб»: 0 800 30-40-10, 0 800-308-108, 0 800-503-435, (дзвінки по Україні безкоштовні);

ПАТ «УНІКОМБАНК»: 38 (044) 461-92-99.

ЗМІНЕНО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПАТ «УНІКОМБАНК»

З 2 грудня 2015 року ФІЛІЯ «КИЇВСЬКА ДИРЕКЦІЯ» ПАТ «УНІКОМБАНК» працює за адресою: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 18, літ. A. Адреса для листування : 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, буд.18, літ. A.

ПАТ «УНІКОМБАНК» в особі Уповноваженого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Кононця Вадима Валерійовича уклав 02.12.2015р. договір оренди нежитлового приміщенняза адресою: 01033, м.Київ, вул.Тарасівська, буд.18, літ. A.

ШАНОВНІ ВКЛАДНИКИ ТА ІНШІ КРЕДИТОРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІКОМБАНК»

На підставі постанови Правління Національного банку України від 15 жовтня 2015 року № 704/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІКОМБАНК» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 15.10.2015 прийнято рішення № 188 про запровадження з 16 жовтня 2015 року тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІКОМБАНК» (далі – ПАТ «УНІКОМБАНК»).

Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «УНІКОМБАНК» призначено працівника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Кононця Вадима Валерійовича.

Тимчасову адміністрацію в ПАТ «УНІКОМБАНК» запроваджено строком на 3 місяці з 16 жовтня 2015 по 15 січня 2016 року включно.

Протягом дії тимчасової адміністрації вкладники ПАТ «УНІКОМБАНК» можуть отримати свої кошти за договорами банківського вкладу (депозиту), строк дії яких закінчився, та за договорами банківського рахунку. Виплати за зазначеними договорами здійснюються в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день прийняття рішення Національним банком України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень.

Подавати до Банку або до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб заяви на виплату коштів за договорами банківського рахунку та за договорами банківського вкладу, термін дії яких закінчився до введення та під час тимчасової адміністрації у ПАТ «УНІКОМБАНК», не потрібно. За такими договорами виплата коштів здійснюватиметься за списками вкладників, які формує уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Про час та порядок виплат за вищезазначеними договорами буде повідомлено додатково на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб — www.fg.gov.ua, на сайті ПАТ «УНІКОМБАНК» — www.unicombank.com.ua, та у відділеннях банку.

Довідкова інформація за номерами: 0-800-308-108 – «гаряча лінія» Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або за телефоном контакт-центру ПАТ «УНІКОМБАНК» (044) 461-92-99.

За постановою Правління Національного банку України від 15 жовтня 2015 р. №704 ПАТ "Унікомбанк" віднесено до категорії неплатоспроможних.